Chia m gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia m gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia m gam hỗn hợp X gồm Mg,Al,Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 2,24 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Phần 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa HCl 1M, H2SO4 0,5M thì thu được 17,765 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là: A, 4,24 B, 8,48 C, 8,24 D, 5,72 jackytran181 trả lời 27.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP