Cho một lượng hỗn hợp gồm 2 kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng 4,48 lít khí điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng Giải Phóng 8,96 lít SO2 a. Viết phương trình hóa học xảy ra b. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu c. Tính V dung dịch H2 SO4 98% đã dùng biết D = 1,84 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Với H2SO4 loãng: Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2 0,2…….0,2…………………..0,2 Với H2SO4 đặc: 2Fe + 6H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 0,2…….0,6………………………………0,3 nSO2 tổng = 0,4 —> Còn lại 0,1 mol SO2 ở phản ứng: Cu + 2H2SO4 —> CuSO4 + SO2 + 2H2O 0,1……..0,2……………………..0,1 mFe = 11,2 & mCu = 6,4 —> %Fe = 63,64% và %Cu = 36,36% nH2SO4 = 0,8 —> mdd = 0,8.98/98% = 80 gam —> Vdd = 80/1,84 = 43,48 ml

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP