Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 4a. Nếu thủy phân hoàn toàn X, thu được hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic và axit stearic. Số nguyên tử hiđro (H) trong X là A. 106. B. 102. C. 108. D. 104.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
a = (x – y)/4 —> X có k = 5 Axit oleic có k = 2 và axit stearic có k = 1 nên phân tử X có 2 gốc của oleic và 1 gốc của stearic. —> X là (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5 —> X có 106H

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP