Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức, đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Cho 0,2 mol X tác dụng với Na dư, thu được 3,584 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 0,2 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,08 gam muối. Phần trăm khối lượng của ancol trong hỗn hợp X là A. 25,4%. B. 31,8%. C. 62,6%. D. 38,1%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol axit và ancol. —> nX = a + b = 0,2 nH2 = a + 0,5b = 0,16 —> a = 0,12 và b = 0,08 —> M muối = 134: (COONa)2 —> X gồm (COOH)2 và C2H5OH —> %C2H5OH = 25,41%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP