Đổ 30ml rượu etylic nguyên chất vào 90ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đổ 30ml rượu etylic ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đổ 30ml rượu etylic nguyên chất vào 90ml nước được 120ml dung dịch rượu. Tính độ rượu của dung dịch rượu thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Độ rượu = 30.100/120 = 25°

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP