Đun nóng 17 52 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 17,52 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 17,52 gam hỗn hợp X gồm một axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 16,44 gam hỗn hợp Y gồm este, axit và ancol. Đốt cháy hoàn toàn 16,44 gam Y cần dùng 1,095 mol O2, thu được CO2 và 11,88 gam H2O. Nếu đun nóng toàn bộ 16,44 gam Y cần dùng 450 ml dung dịch NaOH 0,2M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được x gam muối. Giá trị của x là A. 18,00. B. 10,80. C. 15,90. D. 9,54.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt Y —> nCO2 = 0,9 Nếu đốt X —> mH2O = 11,88 + (17,52 – 16,44) = 12,96 —> nH2O = 0,72 nACOOH = nNaOH = 0,09 Bảo toàn O —> nBOH = 0,15 mX = 0,09(A + 45) + 0,15(B + 17) = 17,52 —> 3A + 5B = 364 Số H = 2nH2O/nX = 6 —> A = 53 (C4H5-) và B = 41 (C3H5-) là nghiệm duy nhất. Muối là ACOONa (0,09) —> m muối = 10,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP