Hỗn hợp X gồm 1 12 gam Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 1,12 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 1,12 gam Fe, 32 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao (không có không khí), sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Nếu cho Y phản ứng hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được V1 (l) khí, nếu cho phản ứng hết trong dung dịch NaOH dư thì thu được V2 (l) khí (Các thể tích đo ở cùng điều kiện). Biết V1 : V2 = 4. Khoảng giá trị của m là: A. 1,08 < m < 5,4 C. 0,06 < m < 6,66 B. 5,4 < m < 10,08 D. 0,12 < m < 13,32 winds356 trả lời 29.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = 0,02; nFe2O3 = 0,2 Nếu không có phản ứng nhiệt nhôm: Với NaOH dư —> a mol H2 —> nAl = 2a/3 Với H2SO4 loãng dư —> 4a mol H2 —> 2nFe + 3nAl = 2nH2 ⇔ 0,02.2 + 3.2a/3 = 2.4a —> a = 1/150 —> mAl = 27.2a/3 = 0,12 Nếu phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn: 2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe 0,4……..0,2………………….0,4 —> nAl phản ứng = 0,4 và nFe tổng = 0,42 Với NaOH dư —> a mol H2 —> nAl dư = 2a/3 Với H2SO4 loãng dư —> 4a mol H2 —> 2nFe + 3nAl dư = 2nH2 ⇔ 0,42.2 + 3.2a/3 = 2.4a —> a = 0,14 —> mAl = 27(0,4 + 2a/3) = 13,32 Vậy 0,12 < m < 13,32

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP