Cho m gam Fe vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung dịch X và 4,48 lít NO duy nhất. Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít NO duy nhất nữa và dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 8,32 gam Cu không có khí bay ra (các khí đo ở dktc). Khối lượng của Fe đã cho vào là A. 16,24 gam B. 11,2 gam C. 16,8 gam D. 9,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 2nFe + 2nCu = 3nNO tổng —> nFe = 0,29 —> mFe = 16,24

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP