Cho V lít khí A gồm H2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V lít khí A gồm ...

3
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V lít khí A gồm H2 và 2 olefin đồng đẳng liên tiếp, trong đó H2 chiếm 60% về thể tích. Dẫn hỗn hợp A đi qua Ni nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B được 19,8 gam CO2 và 13,5 gam H2O. Công thức của 2 olefin là A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. C5H10 và C6H12.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A gồm CnH2n (0,4x) và H2 (0,6x). Đốt B cũng giống đốt A nên: nCO2 = 0,4nx = 0,45 nH2O = 0,4nx + 0,6x = 0,75 —> x = 0,5 và n = 2,25 —> C2H4 và C3H6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP