X là hỗn hợp gồm propan xiclopropan butan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm pro...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm propan, xiclopropan, butan và xiclobutan. Đốt m gam X thu được 63,8 gam CO2 và 28,8 gam H2O. Thêm H2 vừa đủ vào m gam X rồi đun nóng với Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 26,375. Tỉ khối của X so với H2 là: A. 23,95 B. 25,75 C. 24,52 D. 22,89

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt X —> nCO2 = 1,45 và nH2O = 1,6 mX = mC + mH = 20,6 Y có công thức chung là CnH2n+2 MY = 52,75 = 14n + 2 —> n = 3,625 Đốt Y cũng thu được nCO2 = 1,45 nên: —> nY = nCO2/n = 0,4 —> nX = 0,4 —> MX = mX/nX = 51,5 —> dX/H2 = 25,75

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP