A là một este đơn chức không tham...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là một este đơn ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là một este đơn chức không tham gia phản ứng tráng bạc, khi thủy phân hoàn toàn 4,3 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi chưng cất sản phẩm được muối B và phần bay hơi C. Cho C phản ứng với Cu(OH)2 dư trong điều kiện thích hợp thu được 7,2 gam kết tủa đỏ gạch. Khối lượng của muối thu được là: A. 3,4 gam B. 6,8 gam C. 3,7 gam D. 4,1 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C là andehit RCHO RCHO + 2Cu(OH)2 —> RCOOH + Cu2O + 2H2O —> nA = nC = nCu2O = 0,05 —> MA = 86 —> C4H6O2 A không tham gia phản ứng tráng gương nên có cấu tạo: CH3COO-CH=CH2 —> mCH3COONa = 4,1 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP