Cho 0 01 mol amino axit A tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,01 mol amino a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Lấy toàn bộ sản phẩm tạo ra cho tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,05 gam chất rắn khan. Công thức thu gọn của A là A. H2NCH2COOH B. (H2N)2C5H9COOH C. (H2N)2C4H7COOH D. (H2N)2C3H5COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nA = 0,01 và nHCl = 0,02 —> A có 2 nhóm -NH2 Chất rắn gồm: (NH2)2R-COO-: 0,01 Cl-: 0,02 Na+: 0,035 Bảo toàn điện tích —> nOH- dư = 0,005 m rắn = 3,05 —> R = 69: C5H9 —> (H2N)2C5H9COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP