Đốt cháy m gam Đồng trong bình chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy m gam Đồng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy m gam Đồng trong bình chứa V lít khí Oxi thu được m1 gam chất rắn A. Hòa tan hết A trong m2 gam dung dịch H2SO4 98% lấy vừa đủ và đun nóng thì thu được dung dịch B và khí SO2. Cô cạn dung dịch B thì thu được 17,5 gam tinh thể CuSO4.5H2O. Cho khí SO2 hấp thụ vừa hết trong 300ml dung dịch NaOH 0,1M thì thu được 2,3 gam muối. Tính giá trị m1, m2, m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP