Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 20...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO vào dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa muối sunfat trung hoà của kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,04 mol N2O và 0,02 mol NO. Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 109,99 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 104,86 gam chất rắn. Khối lượng của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 3,1 B. 7,31 C. 4,55 D. 4,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn N —> nNaNO3 = 0,1 Đặt nO trong 20 gam = a và nH2SO4 = b —> 2b = 2a + 0,04.10 + 0,02.4 (1) nBa(OH)2 = b —> nOH- trong ↓ = 2b – 0,1 m↓ = (20 – 16a) + 17(2b – 0,1) + 233b = 109,99 (2) (1)(2) —> a = 0,11 và b = 0,35 Khi nung trong không khí, chất rắn đã phản ứng với x mol O2 Bảo toàn H —> nH2O = nOH-/2 = b – 0,05 Δm = 32x – 18(b – 0,05) = 104,86 – 109,99 —> x = 0,27/32 Bảo toàn electron —> nFeSO4 = nFe(OH)2 = 4nO2 = 0,27/8 —> mFeSO4 = 5,13

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP