Hỗn hợp X chứa 2 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 2 pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 2 peptit mạch hở gồm Y (CnH2n-2O5N4) và Z (CmH2m-3O6N5). Đốt cháy hoàn toàn 45,93 gam X cần dùng 2,0475 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Nếu đun nóng 45,93 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 70,03 gam hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Tỉ lệ mắt xích alanin và valin trong peptit Z là A. 2 : 3. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. 1 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 45,93 nO2 = 2,25a + 1,5b = 2,0475 mT = 57a + 14b + 40a = 70,03 —> a = 0,67; b = 0,36 và c = 0,15 Đặt y, z là số mol Y, Z nX = y + z = 0,15 nN = 4y + 5z = 0,67 —> y = 0,08 và z = 0,07 nC = 0,08n + 0,07m = 2a + b —> 8n + 7m = 170 Do n ≥ 8 và m ≥ 10 nên n = 9 và m = 14 là nghiệm duy nhất. —> Z là (Gly)3(Ala)(Val) —> Ala : Val = 1 : 1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP