Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi là 16, trong mỗi phân tử peptit đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần dùng 1,6125 mol O2, thu được CO2, H2O và N2; trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 83,65 gam. Mặt khác, đun nóng 0,15 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin (trong đó muối của alanin chiếm 7,75% khối lượng hỗn hợp). Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là A. 50,5%. B. 50,8%. C. 53,7%. D. 44,8%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (0,15) nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,6125 mCO2 + mH2O = 44(2a + b) + 18(1,5a + b + 0,15) = 83,65 —> a = 0,65 và b = 0,1 Đặt x, y, z là số mol GlyNa, AlaNa và ValNa nN = x + y + z = a nC = 2x + 3y + 5z = 2a + b m muối = 57a + 18b + 40a = 64,85 —> nAlaNa = y = 64,85.7,75%/111 —> x =

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP