Cho m gam hỗn hợp N gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp N ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp N gồm Al (6x mol), Zn (7x mol), Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với 250 gam dung dịch H2SO4 31,36%, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,16 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2; tỉ khối của Y đối với He bằng 6,625. Cô cạn dung dịch X thu được m + 60,84 gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1 lít dung dịch KOH. Nồng độ % của FeSO4 có trong dung dịch X là A. 10,28% B. 10,43% C. 19,39% D. 18,82% Hangg Moon trả lời 01.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí Y gồm NO (0,14) và H2 (0,02) mH2SO4 = 78,4 —> nH2SO4 = 0,8 Bảo toàn khối lượng: m + 78,4 = m + 60,84 + 0,16.6,625.4 + mH2O —> nH2O = 0,74 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,02 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,08 nH+ = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,4 —> nFe3O4 = 0,1 Dung dịch X chứa Al3+ (6x), Zn2+ (7x), Fe2+ (y), NH4+ (0,02), SO42- (0,8). Bảo toàn Fe —> nFe3+ = 0,38 – y Bảo toàn điện tích cho X: 3.6x + 2.7x + 2y + 0,02 + 3(0,38 – y) = 0,8.2 nKOH = 4.6x + 4.7x + 2y + 3(0,38 – y) + 0,02 = 2 —> x = 0,02 và y = 0,2 —> mN = 49,94 mddX = mN + mddH2SO4 – mY = 295,7 —> C%FeSO4 = 10,28%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP