Cho 38 85 gam hỗn hợp E gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 38,85 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 38,85 gam hỗn hợp E gồm 3 oligopeptit mạch hở gồm X (x mol), Y (y mol) và Z (z mol). Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,045 mol. Đun nóng 38,85 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 59,88 gam hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là A. 27,72%. B. 25,56%. C. 26,64%. D. 24,48%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 38,85 mT = 57a + 14b + 40a = 59,88 nCO2 – nH2O = (2a + b) – (1,5a + b + c) = 0,045.3 —> a = 0,6; b = 0,12 và c = 0,165 nCO2 > nH2O nên E không chứa đipeptit. Số N = a/c = 3,64 —> X là tripeptit. —> nX = 0,045.2 = 0,09 Đặt u, v là số N tương ứng của Y và Z —> y = 0,045/(0,5u – 1) và z = 0,045/(0,5v – 1) —> nE = 0,09 + 0,045/(0,5u – 1) + 0,045/(0,5v – 1) = 0,165 —> 1/(0,5u – 1) + 1/(0,5v – 1) = 5/3 —> 2/(u – 2) + 2/(v – 2) = 5/3 Do u, v ≥ 3 —> u = 4 và v = 5 là nghiệm duy nhất Vậy y = 0,045 và z = 0,03 E gồm tripeptit X (0,09 mol), tetrapeptit Y (0,045 mol) và pentapeptit Z (0,03 mol). Ta có nAla + 3nVal = b = 0,12 —> nVal < 0,04 —> Val chỉ có 1 mắt xích nằm ở Z —> nVal = nZ = 0,03 —> nAla = 0,03 —> Ala cũng chỉ có 1 mắt xích nằm ở Z. —> X là (Gly)3; Y là (Gly)4 và Z là (Gly)3(Ala)(Val) —> %Z = 27,72%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP