Hòa tan hoàn toàn Ba vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn Ba...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn Ba vào dung dịch X chứa Al2(SO4)3 thu được dung dịch Y, kết tủa Z và khí H2. Khối lượng dung dịch Y giảm đi so với khối lượng dung Y là 19,59 gam. Sục khí CO2 dư vào Y thấy xuất hiện 1,56 gam kết tũa. Khối lượng Bari gần nhất là: A. 19 B. 26 C. 22 D. 25

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y + CO2 dư —> nAl(OH)3 = 0,02 —> Y chứa Ba(AlO2)2 (0,01 mol) nAl2(SO4)3 = u Bảo toàn Al —> nAl(OH)3 = 2u – 0,02 Bảo toàn S —> nBaSO4 = 3u Bảo toàn Ba —> nBa = 3u + 0,01 Bảo toàn electron —> nH2 = 3u + 0,01 Δm = mBa – mBaSO4 – mAl(OH)3 – mH2 = -19,59 ⇔ 137(3u + 0,01) – 233.3u – 78(2u – 0,02) – 2(3u + 0,01) = -19,59 —> u = 0,05 —> mBa = 137(3u + 0,01) = 21,92

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP