Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và đều được tạo bởi từ glyxin, alanin và valin; tổng số nguyên tử oxi trong phân tử hai peptit là 11; trong mỗi phân tử peptit có số liên kết peptit không nhỏ hơn 3. Đun nóng 0,2 mol X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 34,4 gam NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm các muối. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp Y là A. 37,2%. B. 28,5%. C. 30,7%. D. 21,9%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tổng O = 11 —> Tổng N = 9 Số CONH ≥ 3 —> Số N ≥ 4 —> X gồm tetrapeptit (u mol) và pentapeptit (v mol) Hai peptit cùng C và đều chứa Gly, Ala, Val nên X gồm (Gly)(Ala)(Val)2 và (Gly)2(Ala)2(Val) nX = u + v = 0,2 nNaOH = 4u + 5v = 0,86 —> u = 0,14 và v = 0,06 nGlyNa = u + 2v = 0,26 nAlaNa = u + 2v = 0,26 nValNa = 2u + v = 0,34 —> %AlaNa = 28,5%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP