Hỗn hợp X gồm một hidrocacbon khí A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một hi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một hidrocacbon khí A và H2 có tỉ khối so với hidro bằng 6,1818. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hidro bằng 13,6. Xác định CTPT của A?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mX = mY —> nX/nY = MY/MX = 2,2 Tự chọn nX = 2,2 và nY = 1 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 1,2 CnH2n+2-2k + kH2 —> CnH2n+2 ……………………1,2…………..1,2/k Y gồm CnH2n+2 (1,2/k mol) và H2 dư (1 – 1,2/k) mY = (14n + 2).1,2/k + 2(1 – 1,2/k) = 13,6.2.1 —> 2n = 3k A là khí nên n ≤ 4 —> n = 3, k = 2 là nghiệm duy nhất —> A là C3H4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP