Thả viên bi sắt hình cầu nặng 5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thả viên bi sắt hình...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thả viên bi sắt hình cầu nặng 5,6 gam vào 200ml dung dịch HCl. Sau khi đường kính viên bi chỉ còn lại 1/2 thì thấy khí ngừng thoát ra. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch HCl. Giả sử viên Fe bị mòn đều.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ban đầu viên bi sắt bán kính R, sau phản ứng còn 0,5R Thể tích ban đầu = V = 4.π.R^3/3 Thế tích còn lại = 4.π.(0,5R)^3/3 = V/8 —> Thể tích phản ứng = V – V/8 = 7V/8 Thể tích tỉ lệ thuận khối lượng nên: mFe phản ứng = 7.5,6/8 = 4,9 —> nHCl = 2nFe phản ứng = 0,175 —> CM = 0,875

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP