Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac N2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac N2 + 3H2 2NH3. Khi phản ứng đạt tới cân bằng, nồng độ mol của các chất như sau: N2=0,5 mol/l, NH3=0,8 mol/l, H2=0,8 mol/l. Nồng độ mol của N2, H2 ban đầu tương ứng bằng: A. 0,9; 2,0 B. 1,5; 2,0 C. 0,9; 1,0 D. 0,9; 1,0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
N2 + 3H2 2NH3 0,4…..1,2………..0,8 —> Nồng độ ban đầu: N2 = 0,5 + 0,4 = 0,9 H2 = 0,8 + 1,2 = 2,0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP