Muối X có công thức là C3H10O3N2 lấy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Muối X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Muối X có công thức là C3H10O3N2, lấy 7,32 gam X cho phản ứng hết với 150ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi và phần chất rắn, trong phần hơi có một chất hữu cơ bậc III, trong phần rắn chỉ là chất vô cơ. Khối lượng chất rắn là: A. 6,90 gam. B. 11,52 gam. C. 9,42 gam. D. 6,06 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần hơi chứa chất hữu cơ bậc III — X là (CH3)3NHNO3 (0,06 mol) (CH3)3NHNO3 + KOH —> (CH3)3N + KNO3 + H2O 0,06……………….0,075 0,06……………….0,06…………………….0,06 0……………………0,015 Chất rắn gồm KNO3 (0,06) và KOH dư (0,015) —> m rắn = 6,9

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP