Sơ đồ phản ứng đơn giản nhất điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sơ đồ phản ứng đơn g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sơ đồ phản ứng đơn giản nhất điều chế nhựa novolac (dùng để sản xuất bột ép, sơn) như sau: Để thu được 10,6 kg nhựa novolac thì cần dùng x kg phenol và y kg dung dịch fomalin 40% (hiệu suất quá trình điều chế là 80%). Giá trị của x và y lần lượt là A. 10,2 và 9,375. B. 9,4 và 3,75. C. 11,75 và 3,75. D. 11,75 và 9,375.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNovolac = 0,1 kmol —> nC6H5OH đã dùng = nHCHO đã dùng = 0,1/80% = 0,125 kmol —> x = 11,75 kg và y = 9,375 kg

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP