Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO có phần trăm khối lượng tương ứng 66,67% và 33,33% bằng CO, tỉ lệ mol khí CO2 tương ứng tạo ra từ 2 oxit là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mFe2O3 : mCuO = 66,67 : 33,33 = 2 : 1 —> 160nFe2O3 : 80nCuO = 2 : 1 —> nFe2O3 : nCuO = 1 : 1 —> nO(Fe2O3) : nO(CuO) = 3 : 1 —> Tỉ lệ số mol khí CO2 tạo ra từ Fe2O3 và CuO là 3 : 1 (Chú ý: Không viết tắt bất kỳ chữ nào trong đề, trừ đktc)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP