Dẫn từ từ khí CO qua ống sứ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn từ từ khí CO qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn từ từ khí CO qua ống sứ nung nóng chứa hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 và BaO thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z và chất rắn T. Chất rắn T tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được chất ran T1 và dung dịch T2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây sai? A. Điện phân dung dịch T2, chỉ có khí O2 thoát ra ở Anot. B. Hỗn hợp X tan hết trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch có thể phản ứng với Na2SO4. C. Nhỏ từ từ dung địch HCl tới dư vào dung dịch Z, thu được kết tủa chứa một chất. D. Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu đực dung dịch chứa hai chất tan.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A. Đúng, T2 chứa muối nitrat nên điện phân thu O2 ở anot. B. Đúng, X tan trong HNO3 thu được dung dịch chứa Ba2+ nên có phản ứng với Na2SO4. C. Sai, nhỏ HCl tới dư vào Z sẽ không thu được kết tủa, do Al(OH)3 tan trở lại. D. Đúng, trong Y chứa Al2O3 và BaO nên khi hòa tan vào Ba(OH)2 dư tạo dung dịch chứa 2 chất tan là Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2 dư.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP