Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat (1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (2) Xenlulozơ có phản ứng thủy phân khi đun nóng với dung dịch H2SO4. (3) Phân tử saccarozơ do một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi giữa C1 của gốc α-glucozơ và C4 của gốc β-fructozơ (C1-O-C4). (4) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. (5) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. (6) Có thề dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Sai, hiđro hóa glucozơ tạo ra sorbitol. (2) Đúng (3) Sai, C1-O-C2 (4) Sai, độ polime hóa (n) của chúng khác nhau. (5) Đúng (6) Đúng, fructozơ không làm mất màu nước Br2.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP