Anđehit E mạch cacbon không phân nhánh có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Anđehit E (mạch cacb...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Anđehit E (mạch cacbon không phân nhánh) có tỉ lệ khối lượng mC : mO = 3 : 2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn với E là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mC : mO = 3 : 2 —> nC : nO = (3/12) : (2/16) = 2 : 1 E không nhánh nên E đơn chức hoặc 2 chức. —> CH3CHO hoặc C4HyO2 OHC-CH2-CH2-CHO OHC-CH=CH-CHO (Cis và trans) OHC-C≡C-CHO —> E có 5 cấu tào thỏa mãn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP