Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (gồm glucozơ, fructozơ, metanal, axit etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 12,0 gam. B. 10,0 gam. C. 15,0 gam. D. 20,5 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các chất trong X đều có dạng Cn(H2O)m nên nC = nO2 = 0,15 —> nCaCO3 = 0,15 —> mCaCO3 = 15 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP