Cho các phát biểu sau về crom: 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau về crom: (1) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng. (2) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam. (3) Cho crom (VI) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit. (4) Cr2O3 có thể tan trong dung dịch NaOH loãng. (5) Cho Zn vào dung dịch CrCl3 thu được sản phẩm là CrCl2 và ZnCl2. Số phát biểu đúng là: A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cr2O72- + H2O ↔ 2CrO4- + 2H+ (1)(2) đúng, theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng. (3) Đúng, tạo H2Cr2O7 và H2CrO4 (4) Sai, Cr2O3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng. (5) ĐÚng: Zn + CrCl3 —> CrCl2 + ZnCl2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP