Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic (propanđial), fomanđehit, anđehit oxalic và anđehit acrylic cần 21,84 lít O2 và thu được 20,16 lít CO2 và 11,7 gam H2O. Nếu cho a gam hỗn hợp X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Các thể tích khí đều đo ở đktc; m có thể nhận giá trị nào sau đây ? A. 162 B. 108 C. 135 D. 216

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,9; nH2O = 0,65; nO2 = 0,975 Bảo toàn O: nCHO + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nCHO = 0,5 X gồm CH2(CHO)2 (a), (CHO)2 (b), C2H3CHO (c) và HCHO (d) nCO2 = 3a + 2b + 3c + d = 0,9 (1) nH2O = 2a + b + 2c + d = 0,65 (2) nCHO = 2a + 2b + c + d = 0,5 (3) Do nCHO = 0,5 và X chứa HCHO nên 1 < nAg < 2 TH1: nAg = 4a + 4b + 2c + 4d = 135/108 (4) TH2: nAg = 4a + 4b + 2c + 4d = 162/108 (5) (1)(2)(3)(4) —> Nghiệm âm, loại TH1. (2)(2)(3)(5) —> Nghiệm âm, loại TH1. Đề sai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP