Dung dịch X chứa 0 15 mol H2SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa 0,1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. Cho V ml dung dịch NaOH 1 M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch NaOH 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của V là A. 550ml B. 500ml C. 600ml D. 450ml Meowmeow trả lời 04.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH+ = 0,3 nAl3+ = 0,2 Khi thêm NaOH lần 2 thì nNaOH = 0,45 > nAl(OH)3 max = 0,2 nhưng vẫn thu được kết tủa nên lần thêm này đã tạo ra kết tủa cực đại, sau đó hòa tan trở lại một phần —> Lần thêm NaOH đầu tiên kết tủa chưa đạt cực đại. Lần 1: nNaOH = x x – 0,3 = 3m/78 Lần 2: nNaOH = x + 0,45 x + 0,45 – 0,3 = 4.0,2 – 0,5m/78 Giải hệ được: x = 0,6 và m = 7,8 —> V = 600 ml

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP