Cho 35 875 gam muối MSO4 nH2O vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 35,875 gam muối ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 35,875 gam muối MSO4.nH2O vào 200 ml dung dịch NaCl 1M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời ở anot thu được 0,2 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng thể tích khí thoát ra ở 2 cực là 18,48 lít (đktc). Giá trị của m là: A. 12,8 gam B. 8,125 gam C. 3,25 gam D. 5,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaCl = 0,2 Trong thời gian t giây, tại anot: nCl2 = 0,1 —> nO2 = 0,1 —> ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,6 —> Trong t giây tiếp theo anot thoát ra nO2 = 0,6/4 = 0,15 —> nH2 = 0,825 – mO2 tổng – nCl2 = 0,475 Bảo toàn electron trong 2t giây: 2nM + 2nH2 = 0,6.2 —> nM = 0,125 —> M + 96 + 18n = 35,875/0,125 —> M + 18n = 191 —> n = 7 và M = 65: M là Zn Dễ thấy nZn2+ = 0,125 < 0,6/2 nên Zn2+ đã bị điện phân hết trước khi kết thúc t giây. —> m catot tăng = mZn = 0,125.65 = 8,125

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP