Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol trong đó có một ancol có đồng phân hình học) cần vừa đủ 16,8 lít khí O2 (đktc), thu được 1,2 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 13,4. B. 16,6. C. 27,8. D. 21,4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có dạng CxHyO4 (u mol) CxHyO4 + (x + 0,25y – 2)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O nO2 = u(x + 0,25y – 2) = 0,75 (1) nCO2 + nH2O = u(x + 0,5y) = 1,2 (2) (2)/(1) —> 6x – y = 32 Ancol có đồng phân hình học có ít nhất 4C, axit ít nhất 2C và ancol còn lại có ít nhất 1C nên x ≥ 7 Mặt khác phân tử X có k ≥ 3 nên y ≤ 2x – 4 —> x = 7 và y = 10 là nghiệm duy nhất. X là CH3-CH=CH-CH2-OOC-COO-CH3 (1) —> u = 0,1 nKOH = 0,4 —> Chất rắn gồm (COOK)2 (0,1) và KOH dư (0,2) —> m rắn = 27,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP