Lên men m gam tinh bột thành 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam tinh b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men m gam tinh bột thành 200 ml ancol etylic (D = 0,8g/ml) với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 1 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dị ch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 600 ml dung dịch NaOH 1M. Độ của ancol là: A. 46. B. 20. C. 30. D. 40.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 0,6 Dùng lượng NaOH ít nhất nhưng lại thu được nhiều kết tủa nhất nên phản ứng là: NaOH + Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + NaHCO3 + H2O 0,6………….0,6 Bảo toàn Ba —> mBaCO3 = 0,4 Bảo toàn C —> nCO2 = 1,6 —> nC2H5OH = nCO2 = 1,6 —> V C2H5OH = 1,6.46/0,8 = 92 —> Độ rượu = 92/200 = 46°

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP