Cho este đa chức X có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho este đa chức X c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho este đa chức X có công thức phân tử C5H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + NaOH —> 1 muối + 1 ancol nên X có các cấu tạo: HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-H HCOO-CH2-CH(CH3)-OOC-H CH3-OOC-CH2-COO-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP