Cho sơ đồ biến hoá : Chất Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ biến hoá :...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ biến hoá : Chất Y và T lần lượt là A. K2CrO4; Cr2(SO4)3 B. K2CrO4; CrSO4 C. K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 D. K2CrO4; CrSO4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là KCrO2: CrCl3 + 4KOH dư —> KCrO2 + 3KCl + 2H2O Y là K2CrO4: 2KCrO2 + 3Br2 + 8KOH —> 2K2CrO4 + 6KBr + 4H2O Z là K2Cr2O7: 2K2CrO4 + H2SO4 —> K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O T là Cr2(SO4)3: K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 —> Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP