Để thu được 1000 tấn gang chứa 95%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để thu được 1000 tấn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để thu được 1000 tấn gang chứa 95% sắt thì cần bao nhiêu tấn quặng (chứa 90% Fe2O3)? A. 305,5 tấn B. 1428,5 tấn C. 1500 tấn D. 1357,1 tấn

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Lượng quặng cần thiết là x tấn Bảo toàn khối lượng cho Fe: 1000.95% = 90%.x.2.56/160 —> x = 1507,9 tấn

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP