Hòa tan hết 11 04 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 11,04 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 11,04 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe trong dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch chứa 32,34 gam muối. Mặt khác, cho 11,04 gam X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Y chứa 58,48 gam muối và hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với He bằng 9,25. Số mol HNO3 phản ứng là A. 0,91. B. 0,79. C. 0,87. D. 0,83.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm Mg (a) và Fe (b) mX = 24a + 56b = 11,04 m muối = 95a = 127b = 32,34 —> a = 0,18 và b = 0,12 Với HNO3: m muối = 148a + 242b + mNH4NO3 = 58,48 —> nNH4NO3 = 0,035 Khí Z gồm NO (u) và N2O (v) mZ = 30u + 44v = 9,25.4(u + v) Bảo toàn electron —> 3u + 8v + 0,035.8 = 2a + 3b —> u = v = 0,04 nHNO3 phản ứng = 4u + 10v + 10.0,035 = 0,91

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP