Đốt cháy hoàn toàn một lượng E gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một lượng E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử) thu được 0,22 mol CO2 và 0,14 mol hơi H2O. Mặt khác, thủy phân 10,96 gam E bằng lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được 13,36 gam muối khan và phần hơi nước có a gam C2H5OH. Giá trị của a là? A. 0,92 B. 1,84 C. 1,38 D. 2,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là CnH2n-2O2 (x mol) Y là CmH2m-4O4 (y mol) nCO2 = nx + my = 0,22 nH2O = x(n – 1) + y(m – 2) = 0,14 —> nCO2 – nH2O = x + 2y = 0,08 (1) —> nO = 2x + 4y = 0,16 —> mE = mC + mH + mO = 5,48 Trong phản ứng thủy phân, dễ thấy 10,96/5,48 = 2 nên số mol X, Y tương ứng là 2x, 2y —> nNaOH = 2x + 4y = 0,16 và nC2H5OH = 2x và nH2O = 4y Bảo toàn khối lượng: 10,96 + 0,16.40 = 13,36 + 2x.46 + 4y.18 (2) (1)(2) —> x = 0,02 và y = 0,03 —> nC2H5OH = 2x = 0,04 —> a = 1,84

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP