Hỗn hợp A gồm muối sunfit hidrosunfit và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm muối s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm muối sunfit, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M. Cho 17,775 gam hỗn hợp A vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 24,5275 gam hỗn hợp kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch và cho kết tủa tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy còn 2,33 gam chất rắn. Kim loại kiềm M là A. Li B. Na C. Rb D. K

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A gồm M2SO3 (a mol), MHSO3 (b mol) và M2SO4 (c mol) A + Ba(OH)2 —> BaSO3 và BaSO4: m↓ = 217(a + b) + 233c = 24,5725 Kết tủa + HCl dư —> Còn lại BaSO4: nBaSO4 = c = 0,01 —> a + b = 0,1025 —> nA = a + b + c = 0,1125 —> MA = 158 —> M + 81 < 158 < 2M + 96 —> 31 < M < 77 —> M = 39: K

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP