Giải bài toán theo sơ đồ đường chéo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Giải bài toán theo s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Giải bài toán theo sơ đồ đường chéo : Bài 1 : A : H2SO4.3SO3 a, Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200 gam H2O để được dung dịch H2SO4 10%. b, Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum có hàm lượng SO3 (71%) để pha vào 100ml dung dịch H2SO4 40% ( d= 1,31 g/ml ) để tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10% . Em xin cảm ơn !

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
1. C% của A = 98.4/(98 + 80.3) = 116% mA…..116%…………….10% ………………….10% 200…….0%……………..106% —> mA/200 = 10/106 —> m = 18,87 gam 2. C% của oleum 71% = (100 – 71) + 98.71/80 = 115,975% C% của oleum 10% = (100 – 10) + 98.10/80 = 102,25% x……………115,975%……………62,25% ………………………102,25% 100.1,31…..40%…………………..13,725% —> x/131 = 62,25/13,725 —> x = 594,153

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP