Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Fe3O4 trong dung dịch chứa 1,3 mol NaHSO4 và 0,3 mol HNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 180,6 gam và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với He bằng 8,9. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 54,0 gam. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là A. 19,3%. B. 29,0%. C. 24,2%. D. 38,7%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z gồm NO (0,09) và N2O (0,06) nNaOH = 1,35 Y + NaOH —> Dung dịch chứa Na+ (1,35 + 1,3 = 2,65), SO42- (1,3), bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,05 Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,04 Bảo toàn H —> nH2O = 0,72 Bảo toàn khối lượng —> mX = 24 nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,12 —> nFe3O4 = 0,03 —> %Fe3O4 = 29%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP