Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,98 mol HNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 65,12 gam và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với He bằng 8,2. Cho 600 ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch nước lọc, sau đó nung đến khối lượng không đổi, thu được 60,07 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là A. 32,2%. B. 24,2%. C. 48,3%. D. 18,6%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí Z gồm NO (0,08) và N2O (0,02) Bảo toàn N —> nN(Y) = 0,86 nNaOH = 0,9 > 0,86 nên NaOH còn dư —> Nước lọc chứa NaNO3 (u) và NaOH dư (v) —> u + v = 0,9 Cô cạn và nung thu NaNO2 (u) và NaOH dư (v) —> 69u + 40v = 60,07 —> u = 0,83 và v = 0,07 Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,03 Bảo toàn H —> nH2O = 0,43 Bảo toàn khối lượng —> mX = 14,4 nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,08 —> nFe3O4 = 0,02 —> %Fe3O4 = 32,22%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP