Hòa tan hết 23 76 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 23,76 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào 400ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng xảy ra hoàn toán thấy đã dùng 580ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí ở đktc. Biết NO là sán phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m gần nhất với bao nhiêu: A. 82 B. 84 C. 80 D. 86

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong X, đặt a, b, c lần lượt là số mol FeCl2, Cu, Fe(NO3)2. Khi cho AgNO3 vào Y thì có NO thoát ra → Trong Y có H+ dư và NO3- hết, khi đó nNO tổng = 2c + 0,02 = nH+/4 = 0,1 → c = 0,04 → Phần Ag+ pư với Fe2+ = 0,58 – (2a + 0,4) Bảo toàn e: ne = a + 2b + c = 0,1.3 + 0,58 – (2a + 0,4) Khối lượng X = 127a + 64b + 180c = 23,76 → a = 0,08 và b = 0,1 → AgCl = 2a + 0,4 = 0,56 và nAg = 0,02 → Kết tủa = 82,52.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP