Hỗn hợp X gồm C6H12O6 CH3COOH C2H4 OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C6H12O...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C6H12O6, CH3COOH, C2H4(OH)2 và HO-CH2-CH2-COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 26,84 gam CO2 và 13,14 gam H2O. Giá trị m là: A. 18,02 B. 21,58 C. 18,54 D. 20,30

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,61 —> nC = 0,61 nH2O = 0,73 —> nH = 1,46 Các chất trong X đều có số C = số O nên: nO = nC = 0,61 —> mX = mC + mH + mO = 18,54

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP