Dung dịch Glyxin có phản ứng với Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch Glyxin có ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch Glyxin có phản ứng với Cu(OH)2 không ? A. Có B. Không

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
B do trong phân tử gly đã tạo muối nội phân tử rồi

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận
0
B

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP