Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20 gam hỗn hợp X...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al, Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí NO duy nhất. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y đến khi kết tủa hoàn toàn. Các cation kim loại thì thu được kết tủa Z. Nung Z đến khi khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp các oxit. m có giá trị là: A. 39,2 B. 23,2 C. 26,4 D. 29,6 xinloiconkhi trả lời 10.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP