Hỗn hợp M gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm hai este đơn chức. Cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 17 gam một muối và 12,4 gam hỗn hợp N gồm hai anđehit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Tỉ khối hơi của N so với H2 là 24,8. Cho m gam M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a lần lượt là A. 25,15 và 108. B. 25,15 và 54. C. 19,40 và 108. D. 19,40 và 54.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
M andehit = 49,6 —> N gồm CH3CHO (0,15) và C2H5CHO (0,1) —> nRCOONa = 0,25 —> M muối = 68: HCOONa M gồm HCOOCH=CH2 (0,15) và HCOOCH=CH-CH3 (0,1) —> m = 19,4 nAg = 4nM = 1 —> a = 108

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP